Author Archive

Pamiętny sierpień – pierwszego
Godzina „W” – siedemnasta
Wybucha potrzebą wolności
Organizm dumnego miasta

Nie bacząc na porę i szanse
Na nurt politycznej wrzawy
Ruszyły do boju przez miasto
Dzieci ówczesnej Warszawy

more…

Choć zaczyna się w prima aprilis
To jak Wielkanocy nie wierzyć
Kiedy życie co z mrokiem wygrało
Nakazuje radośnie ją przeżyć

Więc cieszmy się wszyscy razem
Świętujmy to zmartwychwstanie
Do pustego grobu wrzucajmy
Smutne myśli i złe narzekanie

more…

Zaprosiłem słowa do pisania wiersza
O kimś najważniejszym na świecie
Wiersza pełnego najlepszych uczuć
Wiersza o bliskiej kobiecie

Słowa się cieszą że to właśnie one
Będą mówiły o tym co cenimy
Podjęły temat wdzięczny i na czasie
Teraz się same układają w rymy

more…

Wiele jest dróg do świętości
Zmieniają się z każdym wiekiem
Jedna się tylko nie zmienia
Trzeba być na niej człowiekiem

Bo świętość nie lubi skrótów
Świętości przecież nie sprzyja
Gdy bycie człowiekiem sumienia
Na drodze tej się omija

more…

Zielone łany kłoszącej się pszenicy
Kołysane wiatrem wąsiki jęczmienia
Tu i tam chabry na polnych występach
To niebieskie punkty urozmaicenia

Między łanami długa wąska miedza
Po której mogę wolno iść przed siebie
Muszę uważać na gniazda skowronków
Które tworzą śpiewny parasol na niebie

more…